Thursday, October 16, 2008

RESUME: INDUSTRIAL TRAINING

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,
Untuk makluman, resume standard yang digunapakai untuk permohonan latihan industri ada terdapat di e-mail yahoo. Sila buka attachment.

e-mail address: koordinatorlatihan@yahoo.com
password: uitmterengganu

Sila baca dengan telit arahan yang dilampirkan.
Jangan padam e-mail dan attachment untuk kemudahan pelajar lain.
Terima Kasih

Friday, October 10, 2008

INDUSTRIAL TRAINING REPORT FORMAT

Untuk makluman, format laporan latihan industri (dalam bentuk pdf) boleh didapati di email box ini:

address: koordinatorlatihan@yahoo.com
password: uitmterengganu

Hanya format bentuk ini diterima pakai untuk penilaian pelajar UiTM.
Semua pelajar DHM,DTM,DFSM dan DCA perlu mengikut garis panduan format ini.
Terima Kasih..